Adapte Bakteri Kültürleri

Gitgide sıkılaşan yönetmelikler, artan işletme maliyetleri ve sınırlı
sermaye nedeniyle atıksu arıtma tesislerinde arıtma verimini
artıran, daha düşük maliyetlerle daha basit bir işletme sağlayan
yenilikçi çözümler arayışına gidilmektedir.

Anasayfa > Ürün ve Teknolojiler > Adapte Bakteri Kültürleri

Atıksu Endüstrisi için Biyolojik Yenilikler

Gitgide sıkılaşan yönetmelikler, artan işletme maliyetleri ve sınırlı sermaye nedeniyle atıksu arıtma tesislerinde arıtma verimini artıran, daha düşük maliyetlerle daha basit bir işletme sağlayan yenilikçi çözümler arayışına gidilmektedir. Novozymes, arıtılmış suda KOİ’nin düşürülmesinden ipliksi bakterilerin kontrolüne kadar atıksu endüstrisi için çok çeşitli çözümler geliştirmiş bulunmaktadır.

Yüksek yatırım ve işletme maliyetlerini içeren klasik yaklaşımlar genellikle problemlerin ana kaynağı yerine semptomlara odaklanmaktadır. Atıksu arıtma tesisinin kalbi biyokütle olduğu için, Novozymes tüm arıtma prosesinde performansı iyileştirmek için biyolojik çözümler geliştirmektedir.

Sermaye yatırımı gerektirmeyen, işletme maliyetlerini ve işletme sıkıntılarını azaltan Novozymes yenilikleri, kullanımı kolay çözümler olarak atıksu endüstrisinin ihtiyaçlarına hizmet etmektedir.

Novozymes, müşterilerine en kaliteli atıksu ürünlerini sunmak için ileri mikrobiyal tarama, dünya standartlarında fermentasyon, üretim kapasitesi ve uygulama uzmanlığına dayalı yeniliklere erişim sağlamaktadır.

Atıksu Uygulamaları

  • Bileşiklerin Giderimini

  • Çevresel toleransı

  • Biyokütlenin stabilitesini iyileştirmeyi

  • İpliksi bakteri kontrolünü

  • Düşük sıcaklık toleransını

  • Amonyum giderimini ve nitrifikasyonun yeniden gerçekleşir hale gelmesini

  • Çöktürmenin iyileştirilmesini

  • Tesisin hızlı bir şekilde devreye alınmasını içermektedir.