Bakteri Vitamini

1987 yılında Alphachemie GmbH firması tarafından geliştirilen
DOSFOLAT®, Folik Asit'in (Vitamin Bc) suda çözünür hale getirilmiş
depolamaya ve dozaja dayanıklı patentli bir formülasyonudur.

Anasayfa > Ürün ve Teknolojiler > Bakteri Vitamini

Atıksu Endüstrisi için Biyolojik Yenilikler

1987 yılında Alphachemie GmbH firması tarafından geliştirilen DOSFOLAT®, Folik Asit'in (Vitamin Bc) suda çözünür hale getirilmiş depolamaya ve dozaja dayanıklı patentli bir formülasyonudur.

DOSFOLAT® XS, stabilize edilmiş folik asit mikronütrienti DOSFOLAT'ın daha çabuk etki yapan geliştirilmiş bir şekli olup; evsel, endüstriyel ve karışık atıksuların biyolojik arıtımını hızlandırmaktadır.

Özellikle yağ ve gres yüklü atıksuların arıtılmasında ve nitrifikasyon prosesinin iyileştirilmesi gerektiğinde, patentli DOSFOLAT XS, folik asitin verimli etkisini daha da artırarak başarılı sonuçlar vermektedir. Bu etkiler, filament bakterilerin gelişmesi™, pin flok oluşumunu ve köpük problemlerini engeller ve çamurun çökme özelliğini iyileştirir.

Uygulamadan Önce:

Uygulamadan Sonra:

Ayrıca düşük SVI ve biyolojik parçalanmanın tamamen sağlanması sebebiyle daha az çamur oluşumu, daha hızlı işletmeye alma; debi, sıcaklık, ve toksik yüklere karşı stabil bir sistem oluşturulması söz konusudur. Tesisin veriminin yükselmesi, esnekliği ve stabil itesi folik asidin biyokütle gelişimi ve metabolizma üzerindeki teşvik edici etkisi ile sağlanır.

Vitamin B kompleksi olan folik asit, tüm hücrelerin gelişmesi ve metabolizmaları için gereklidir, Folik asit, biyolojik atıksu arıtma tesislerinde mikroorganizma sayısını, çeşitliliğini ve aktivitesini artırır. DOSFOLAT XS, az miktarda molibdo-pterin kofaktörü eklenmesiyle orijinal formülün modifiye edilmiş halidir. Bu molibdenum kompleks kofaktörleri Nitrosomonas ve Nitrobakterlerin nitrifikasyon reaksiyonları için gereklidir.

Biyolojik atıksu arıtma tesislerinde DOSFOLAT XS kullanımı ile elde edilen iyileştirmeler:

  • KOI B0İ5, AKM, Fenol, Yağ-Gres, vb. gibi temel kirleticilerin gideri m veriminin yükselmesi ve hemen

  • Hemen atıksu karakterinden bağımsız, stabil deşarj değerlerine ulaşılması

  • Nitrifikasyon-Denitrifikasyon (azot giderimi) veriminde artış

  • Daha iyi floklaşabİlen aktif çamur sayesinde çöktürme havuzu veriminde artış, çamur kabarması probleminin giderimi, çamur sus uzlaştırma kimyasalları sarfiyatında tasarruf

  • Atık çamur azaltımı

  • Hidrolik ve organik şok yüklemeler, toksik şoklar, işletmeye ara verme gibi olumsuz şartlara dayanıklı, hızla toparlanabilen biyokütle oluşumu

  • Soğuk havalarda arıtma veriminin korunması

  • Biyolojik arıtma sistemlerinin hızla ve etkili şekilde işletmeye alınması

DOSFOLAT XS® özel bir kullanımı şekli sayesinde biyolojik atık çamur miktarında %50 – 60 oranında azaltma sağlanabilmektedir.