Batık MBR Modülleri

Sıkılaştırılan deşarj limitleri, kentleşme ve atıksuyun geri çevriminin
artması atıksu arıtımında Membran Biyoreaktörlerini (MBR)
konvansiyonel aktif çamur sistemlerine alternatif önemli bir yenilik
olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Anasayfa > Ürün ve Teknolojiler > Batık MBR Modülleri

BIO-CEL | Atıksu Arıtımı İçin Batık MBR Modülleri

Sıkılaştırılan deşarj limitleri, kentleşme ve atıksuyun geri çevriminin artması atıksu arıtımında Membran Biyoreaktörlerini (MBR) konvansiyonel aktif çamur sistemlerine alternatif önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Konvansiyonel aktif çamur sistemlerinde katı maddelerin son çöktürme tankında çöktürülmesiyle biyokütlenin arıtılmış atıksudan ayrılması sağlanır. Bu proses düşük MLSS değerleri ile işletildiğinden, daha fazla alana ihtiyaç duyması ve çıkış suyu kalitesinin iyi olmaması gibi dezavantajlara sahiptir. MBR teknolojisi ile son çöktürme yerine fiziksel bir bariyer kullanılır: BIO-CEL® membran modülleri.

Bu fiziksel bariyer sayesinde yüksek MLSS seviyelerinde işletilen MBR sistemleri daha az alana ihtiyaç duymaktadır. BIO-CEL® membranları ultrafiltrasyon aralığında olduğundan, sabit debide yüksek kalitede çıkış suyu üretimi sağlanmaktadır. Verimlilik, güvenilirlilik, uzun vadeli kullanılabilmesi ve uygun maliyetli olması BIO-CEL® modullerinin avantajlarından sadece bazılarıdır. Katı maddeleri giderilmiş çıkış suyu, sulama veya proses suyu olarak geri kullanım için uygundur.

BIO-CEL® geleneksel hollow fiber ve plaka konfigürasyonlarının avantajlarını bir modülde birleştirmektedir. Kendi kendini destekleyen membran tabakası sadece 2 mm kalınlığında olduğundan çok yüksek sıkıştırma yoğunluğuna (packing density) ve çok düşük enerji ihtiyacına sahiptir.

Tabaka membran teknolojisini baz alan BIO-CEL® konfigürasyonu, debinin zamanla azalmasını ve membranın tıkanmasını engellemektedir. Modülün altındaki ve üstündeki açık kanallar sürekli çapraz akışlı işletim esnasında plakaların üzerinde çamurun ve elyafların birikmesini engellemektedir. Membranın kendi kendini destekleyen yapısı nedeniyle kurulumda çerçeveye ihtiyaç duyulmamakta ve böylece her bir dış çerçevenin etrafında oluşabilen tıkanmalar engellenmiş olmaktadır. Membran modülü sabit permeat debisini ve tüm membran yüzeyinde verimli bir geri yıkamayı sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Özet olarak BIO-CEL® yüksek sıkıştırma yoğunluğu ile optimum saflaştırma sunmaktadır.

BIO-CEL® Modül ve İşletim Bilgileri

Parametreler BC10-10­¹ BC50F-C25-UP150 BC100F-C25-UP150 BC400F-C100-UP150
Membran Yüzey Alanı 10 m² 50 m² 100 m² 400 m²
Membran Dış Kasasının Malzemesi PVC PE PE PE
Kaset Malzemesi - PVC PVC PVC
Boyutlar (mm) 256x350x1230 702x695x1563 702x1270x1563 1152x1298x2763
İşletme Basıncı 30-400 mbar 30-400 mbar 30-400 mbar 30-400 mbar
Geri Yıkama Basıncı maks. 150 mbar maks. 150 mbar maks. 150 mbar maks. 150 mbar
Maks. İşletme Sıcaklığı 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C
pH- Aralığı 2-11 2-11 2-11 2-11
Maks. Hava Debisi 6 m³.h 30 m³.h 60 m³.h 140 m³.h
Maks Askıda Katı Konsantrasyonu 12 g/L 12 g/L 12 g/L 12 g/L

Avantajları

  • Katıların ve bakterilerin tutulması için fiziksel bariyer

  • Düşük maliyet

  • Yüksek sıkıştırma yoğunluğu

  • Yüksek akı

  • Düşük enerji ihtiyacı

  • Kolay entegre edilebilir

  • Permeat veya kimyasallar ile geri yıkanabilir

  • Güvenilir işletme