Gaz Transfer Membran Kontaktörleri

Liqui-Cel® Membran Kontaktörleri tüm dünyada sıvılardan gazları
ayırmada kullanılmaktadır. Liqui-Cel Membran Kontaktörleri,
sulardan CO2 gidermek amacıyla kullanıldığı gibi sulardan O2
gidermek amacıyla da kullanılmaktadırlar.

Anasayfa > Ürün ve Teknolojiler > Gaz Transfer Membran Kontaktörleri

Liqui-Cel Membran Kontaktörleri “Gaz Transfer Teknolojisi”

Liqui-Cel® Membran Kontaktörleri tüm dünyada sıvılardan gazları ayırmada kullanılmaktadır. Liqui-Cel Membran Kontaktörleri, sulardan CO2 gidermek amacıyla kullanıldığı gibi sulardan O2 gidermek amacıyla da kullanılmaktadırlar. 20 yılı aşkın süredir tüm dünyada kullanılan bu teknoloji, vakum kulelerinin, deaeratörlerin ve oksijen scavengerların yerini almış bulunmaktadır.

Endüstriyel su arıtımı, enerji, gıda ve içecek, kimya, mikroelektronik, mürekkep , fotoğrafçılık ve analitik uygulamalar, sıvıdan gazları ayırmak için Liqui-Cel®, SuperPhobic®, MiniModule® and MicroModule® Membrane kontaktörlerinin yoğun olarak kullanıldığı alanlara örnektir.

Nasıl Çalışır?

Liqui-Cel® Membran Kontaktörleri, sıvılara gaz ekleme veya sıvılardan gaz gidermek için mikroporöz hollow fiber membran kullanır. Hollow fiberler sıraya dizilerek dokunur ve membran kontaktörünün içindeki merkezi borunun etrafına sarılır.

Standart işletim esnasında, sıvı, hollow fiberlerin dışından (shellside) akar ve aynı anda fiberlerin içine (lumen tarafından) vakum, süpürücü gaz (strip gaz) veya her ikisi birden uygulanır.

Membran, hidrofobik olduğu için gaz ve sıvı fazların birbiri içinde dağılmadan (dispersiyon), doğrudan temas etmesine olanak sağlayan inert destek tabakası işlevi görür.

Sıvı akıma, gaz akıma göre daha yüksek bir basınç uygulanması ile sıvıdaki çözünmüş gazların, membran porlarından geçişi için itici bir güç oluşur. Bu gazlar vakum pompası veya süpürücü (strip) gaz yoluyla taşınırlar.

Avantajları:

  • Modüler tasarımı, uzun vadeli planlamalarda kapasite artırımı veya azaltılmasında esneklik sağlar.

  • Yüksek giriş basıncı ile çalışabilme özelliği ve sağladığı düşük basınç kaybı, basınçlandırma pompasına duyulan ihtiyacı azaltır.

  • Geniş yüzey alanı / hacmi sayesinde performansı yüksektir. Bu sebeple çok az yer kaplar.

  • Kimyasal ihtiyacı olmayan çevre dostu bir teknolojidir. Aynı zamanda çalışanların kimyasallara maruz kalmasını azaltır.

  • Kurulum ve işletmeye alması çok hızlıdır.

  • Çıkışta 1 ppb Oksijen ve 1ppm CO2 Garantisi.

  • Farklı kontaktör boyutları ve değişik malzeme seçenekleri çok büyük esneklik sağlar.

  • FDA, NSF,REACH, ROHs, başlık 21 CFR gibi birçok standart ve düzenlemeye ve PED 97/23/EC’ye uyumlu ürün seçeneği.

  • Geniş debi aralıklarında işletime imkan veren dispersive olmayan karakeristiği.

  • Basit işletim : Az enstrümentasyon ile işletimi basittir ve bakım sıklığı uzundur.

Standart Montaj Uygulamaları

Liqui-Cel Membran Kontaktörleri, birçok yüksek saflık gerektiren ve endüstriyel uygulamalarda verimliliği yükseltmek, korozyonu azaltmak ve etkinliği artırmak amacıyla gaz transferinde standart bir ürün haline gelmiştir.

Kazan Besi Sularından “Kimyasalsız” Gaz Giderimi

Kazan besi sularından CO2 ve O2 giderimi ile kazan ve boru tesisatını korozyondan korurken, kimyasal kullanmadan veya çok düşük bir kimyasal tüketimiyle işletme maliyetlerini de düşürür.


Yüksek Saflık

RO (Ters Ozmoz)’ dan sonra, MB (iyon değiştirici karma yatak) veya EDI (Elektrodeionizasyon) Sistemlerinden önce CO2 giderimi ile sistem optmizasyonu sağlamakta ve kimyasal tüketimini azalmaktadır. Düşük CO2 yükü silis ve bor giderimini de artırmaktadır.

Çift Kademeli RO (Ters Ozmoz)

Çift kademeli RO sistemlerinde iki kademe arasında CO2 giderimi, RO membranlarındaki anorganik çökmeleri (scaling) en düşük seviyelere indirir ve kimyasal ihtiyacını azaltır.