Anasayfa > Mühendislik ve Servis Hizmetleri

Çevre ve proses teknolojileri alanında dünyanın önde gelen lider firmalarının 24 yıldır Türkiye Temsilciliğini yürüten "Ökotek Çevre Teknolojisi ve Kimya Sanayi Limited Şirketi"nin bir alt kuruluşu olan "Ökoservis Teknik Hizmetler ve Danışmanlık" mühendislik, teknik destek, servis ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ökoservis, Ökotek'in uzun yıllara varan birikim ve deneyimlerinden yararlanarak müşterilerimizdeki özgün sorunların çözümlenmesine odaklanmıştır. Bu esnada sunduğu rakipsiz teknik destek ve uygun maliyetli çözümler Ökoservis’in farkını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede iki ana hizmet verilmektedir:

A) Mühendislik Hizmetleri: Tesis boyutlandırmaları, Teknik Eğitim ve Danışmanlıklar.
B) Servis Hizmetleri: Sahada verilen hizmetler.

Bu alanlarda özellikle aşağıdaki odak konularında yoğun çalışılmaktadır:

  • Yeni kurulacak su, atıksu ve atıksuların geri kazanım tesislerinde optimum proses seçimi

  • Laboratuvar ve Pilot ölçekli uygulamalar

  • Su ve atıksu arıtma tesislerinin optimizasyonu (evsel ve endüstriyel)

  • Endüstriyel işletmelerde Su Yönemi (water management) çalışmaları

  • Dünya Bankası / IFC ve benzeri krediler için gerekli çevre raporlarının hazırlanması

  • Ar-Ge Danışmanlıkları