Çalışma Alanlarımız
Çalışma Alanlarımız

Su, atıksu ve atıksu geri kazanımı alanında işletmelerde var olan tesislerin optimize edilmesi (maliyetlerin düşürülmesi ve teknik iyileştirilmesi).

Işletmelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve teknolojilerin en uygun şartlarda en hızlı şekilde temini ve saha teknik desteği. 

Tüm ürün ve teknolojilerin işletme ihtiyaçlarına göre doğru olarak raporlanması, seçimi, boyutlandırılması ve uygulanması, uygulama sonrası sürekli sorun çözüm desteği.

Tesislerin sorunlarının giderilmesini amaçlayan laboratuvar ve pilot ölçekli saha denemelerin gerçekleştirilmesi, doğru teknolojinin belirlenerek uygulanması için danışmanlık hizmetleri.

Endüstriyel tesislerdeki spesifik problemlerin kaynağında çözülmesi.

Döngüsel Su Yönetimi “Atıksu Atık Değil, Değerli Bir Kaynaktır. Üretimin Her Noktasında Kullanılan Proses Suyu, Kaynağından İtibaren Doğru Şekilde Planlanmalıdır”.

İşletmelere düzenli teorik, pratik eğitim ve saha desteği.