Ökotek Çevre Teknolojisi Hakkında

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÖNCÜLÜK

”Doğrusal düşünce yerine döngüsel düşünceyi esas alarak yepyeni bir bakış açısıyla çözümler sunan ÖKOTEK, işletmenizde su ile ilgili sorunların çözümü, proseslerin iyileştirilmesi, en kaliteli ürün ve teknolojilerin doğrudan temini ve maliyetlerin düşürülmesi için işbirliğine hazır!”

Ökotek Bodrum Araştırma ve Çözüm Merkezi

ÖKOTEK BODRUM ARAŞTIRMA VE PROBLEM ÇÖZÜM MERKEZİ

Ökotek Bodrum Araştırma ve Çözüm Merkezi

Biz Kimiz

Neler Yapıyoruz

Ökotek, 1990 yılında endüstri kuruluşlarının problemlerine çözümler sunmak amacıyla kuruldu. Başta su ve atıksu olmak üzere çevre teknolojileri uygulamalarındaki sorunların hızlı ve farklı çözümü, endüstriyel proseslerdeki maliyetleri düşüren iyileştirmelerin önerilip gerçekleştirilmesi Ökotek’in ana faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Geçen yıllar içinde teori ve pratiği içselleştiren, değişimlere kolay uyum sağlayabilen ve böylece kendisini sürekli geliştirip dönüştüren Ökotek Ekibi hem kendi birikimi hem de uluslararası ilişki ağı sayesinde endüstrinin ihtiyacı olan suyu kaynağından itibaren ele alarak, su yönetimi konusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

Ökotek Hakkında

Yaptığımız BazıÇalışmalar

Temsilcilikler