envirozyme
Envirozyme

EnviroZyme® Su ve Çevre Teknolojileri

Biyolojik Atıksu Arıtıma Optimizasyonunda Mikro Çözümler… Büyük Etkiler…

Gitgide sıkılaşan yönetmelikler ve artan işletme maliyetleri, atıksu arıtma tesislerinde arıtma verimini artıran, daha düşük maliyetlerle daha basit bir işletme sağlayan YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ gerekli kılmaktadır. Yenilikçi biyoteknolojiler konusunda yoğun çalışmalarda bulunan ENVIROZYME, biyoogmentasyon alanında bir dünya lideridir. ENVIROZYME sahip olduğu geniş ürün paletinin yanında, 31.01.2023 Tarihinde, Novozymes Atıksu Çözümleri departmanını da satın alarak, dünyadaki en kapsamlı biyoogmentasyon ürün paletine sahip firma konumuna gelmiştir.

Çok çeşitli endüstriyel ve evsel biyolojik atıksu arıtma tesisleri için geliştirilmiş mikrobiyal çözümler ile sorunlarınızı giderip, gerekli optimizasyonları gerçekleştiriyoruz… bu sırada gerekli teknik eğitimler, mikrobiyolojik analiz ve yorumlama raporları, veri analizleri ve yorumlamaları, sorun belirleme ve çözüme yönelik öneriler ile işletmelere yakın teknik destek veriyoruz. Mikro çözümler ve büyük etkiler için bizi arayın.

Ökotek, Envirozyme Su ve Çevre Teknolojileri Bölümü Tek Yetkili Türkiye Temsilcisidir.


Envirozyme

Mikrobiyolojik Analizler

Ökotek olarak vermiş olduğumuz Mikrobiyolojik Analiz ve Yorumlama hizmeti kapsamında, biyolojik atıksu arıtma sistemlerinizdeki biyokütlenin mevcut durumu ve sistemin iyileştirilmesi ile ilgili detaylı raporlar hazırlanmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

Su ve Çevre Teknolojileri - Biyoogmentasyon Ürünleri

İşletme performansını artırmak amacıyla, bakteriyel popülasyonun “parçalanması zor organik madde” arıtımını destekleyen, spesifik kirleticilere karşı adapte edilmiş mikroorganizmaların biyolojik sistemlere eklenmesi işlemi “Biyoogmentasyon” olarak adlandırılmaktadır.

Bu işlemin amacı, yeni bakterileri eskileri ile değiştirmek değil, doğal ortamlardan seçilmiş, adapte bakterilerle biyolojik atıksu arıtma sistemdeki mevcut popülasyonu kuvvetlendirmektedir. 1994 yılından beri Ökotek olarak bu alanda sayısız başarılı çalışma gerçekleştirmiş bulunmaktayız.


Kompleks KOI Giderim Veriminin İyileştirilmesi

Kompleks yapılı endüstriyel atıksularda geniş aralıklarda ve çeşitlilikte var olan organik maddeleri parçalayabilen mikroorganizma karışımını içermektedir.

Daha Fazla Bilgi

Yüzey Aktif Madde Giderimi

Atıksularda bulunan nonyonik ve anyonk deterjanlar, aromatik ve yağlı asitler gibi bileşiklerin, biyolojik olarak giderimi için özel geliştirilmiş bakteriler içermektedir.

Daha Fazla Bilgi

Amonyum (NH4N) Giderimi

Nitrifikasyon proseslerini gerçekleştiren nitrosomonas ve nitrobakterileri içeren sıvı bir karışımdır. Söz konusu bakteri kültürü nitrifikasyon problemleri olan tesislerde başarıyla kullanılmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Mikrobiyolojik Taşıyıcı + Aktivatör

Tesislerin işletmeye alınması sırasında veya şok durumlarında bakterilerin yüzey alanını genişletip, daha rahat büyümelerini ve sağlam flok geliştirmelerini sağlayarak, söz konusu flokların havalandırma havuzu içinde ve son çöktürme tankının dibinde kalmasını kolaylaştırmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Anaerobik Reaktörlerin Optimizasyonu

Anaerobik arıtma basamağında daha fazla KOİ’nin giderilmesi, daha fazla biyogaz üretimi ve aerobik arıtmaya daha az KOİ geçişine neden olmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Yağ Giderimi

Bitkisel-hayvansal yağ-gres giderimi için geliştirilmiş geniş bir uygulama alanına sahip adapte bakteri kültürü karışımıdır. Çıkış suyunun kalitesini düzeltir, parçalanmamış yağ asitlerinden kaynaklanan köpüğün giderilmesini sağlar, SVI ve SV30 değerini düşürür.

Daha Fazla Bilgi

Su ve Çevre Teknolojileri Biyoogmentasyon Ürünleri

Biyoogmentasyonun basit bir "bakteri uygulamasından" çok daha fazlası olduğunu bilen Ökotek Teknik Servis ekibi; çevre, kimya ve su bilimleri mühendisleri ve teknikerlerden oluşmaktadır.

Her uygulama dikkatli bir şekilde değerlendirilmekte ve uygun yöntemler ile birlikte, biyoogmentasyonu sağlamak ve atıksu arıtma verimliliğini ve stabilitesini artırmak için işletmeye yönelik düzenlemeler önerilmektedir.

İşletmeniz için en doğru teknik çözümler için ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.


Biyoogmentasyon Ürünleri


Anaerobic and Biogas

Premium COD Reduction

Bacteria Concentrate 8,000 B 20X

Formulated Concentrate 20X 8,000 Billion CFU per Gallon Multi-Purpose Degrader and Cleaner

BG Max 3000

Premium Methane Production

Anaerobic and Biogas

Premium COD Reduction

Bacteria Concentrate 8,000 B 20X

Formulated Concentrate 20X 8,000 Billion CFU per Gallon Multi-Purpose Degrader and Cleaner

BG Max 3000

Premium Methane Production

Anaerobic and Biogas

Premium COD Reduction

Bacteria Concentrate 8,000 B 20X

Formulated Concentrate 20X 8,000 Billion CFU per Gallon Multi-Purpose Degrader and Cleaner

BG Max 3000

Premium Methane Production

BG Max 3000

Premium Methane Production

Bacteria Concentrate 8,000 B 20X

Formulated Concentrate 20X 8,000 Billion CFU per Gallon Multi-Purpose Degrader and Cleaner

BG Max 3000

Premium Methane Production