Uygulama Örneklerimiz

Var olan tüm su arıtma ürün ve teknolojileri konusunda 30 yılı aşan bilgi birikimi, İstanbul ve Bodrum’daki 4 arıtılabilirlik laboratuvarı ve saha pilotları ile projenin başlangıcından uygulanmasına kadar suya dair tüm ihtiyaçlarınız için size ve müşterinize özel “en etkin modüler çözümleri” sunuyoruz.

Kimyasal atıksu arıtma proseslerinin optimizasyonu. Doğru koagülant ve flokülant tipinin ve dozaj miktarının belirlenmesi. Verim problemlerinin çözümü. Laboratuvar ve pilot ölçekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Ultrafiltrasyon üniteleri için optimum inline koagülant tipinin ve dozajının belirlenmesi sayesinde, var olan UF ve sonrasındaki RO membranlarının tıkanabilirliklerinin en aza indirilmesi. 

RO membranlarına zarar verebilecek bakiye aluminyum veya demir iyonlarının kontrol altına alınması.

Su ve atıksulardaki organik maddeler için en doğru giderim yönteminin belirlenmesi.

İşletmelerde ortaya çıkan her türlü çözelti ve sıvıların saflaştırılması veya geri kazanımı için en doğru yöntemin belirlenmesi.

Rejenerant veya geri yıkamadan doğan atıksuların geri kazanımı.

Doğru ön arıtma teknolojileri, çevrim süreleri, doğru geri yıkama kimyasalı, konsantrasyonu ve tipleri belirlenerek UF, NF ve RO membranlarının tıkanabilirliklerinin azaltılması.

İyon Değiştirici Reçine toplam kapasitesi, işletme kapasitesi, mikroskobik ve kirlenme analizlerinin yapılması. Kalan ömür ve iyileştirme gerekliliğinin belirlenmesi. Doğru iyon değiştirici reçine tipi ve miktarının belirlenmesi.

Biyolojik arıtma tesisleri için mikroskobik analiz, toksisite testi ve arıtılabilirlik çalışması.

Atıksu arıtma tesisleri çıkışında renk giderimi için en doğru ve uygun yöntemin belirlenmesi.

Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun geri kazanılması için laboratuvar ve pilot ölçekli uygulamaları gerçekleştirerek en uygun prosesin belirlenmesi.

İşletmelerdeki teknik personelin eksik olduğu konularda eğitilmeleri. Örnek: Su ve atıksu analizlerinin doğru yorumlanabilmesi, su ve atıksu arıtımında alkalinitenin doğru değerlendirilmesi ve tamamlanması.

Su, atıksu, geri kazanım konularında ve üretim proseslerinde ortaya çıkabilecek karmaşık problemlerin çözümü için uygulamalı danışmanlık hizmetinin verilmesi, problemin çözümünün sağlanması.