Ürün ve Teknolojiler
18 Ocak 2024, Perşembe

Yeni Ekip Arkadaşları Arıyoruz

2024'te de, yeni hedefler ve fayda için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Döngüsel su yönetimi, su arıtma teknolojileri, arıtılabilirlik çalışmaları hobiniz mi? Bu konuda samimiyetle kendinizi ge...

Devamı
14 Şubat 2023, Salı

Membran Önündeki Filtrelerde Biyolojik Kirlenme ve AFM Aktif Filtre Malzemesi ile Bunun Önlenmesi

Kum filtreleri, doğru şekilde işletilmeleri durumunda, ön arıtmanın ilk basamağı olarak UF ve RO membranları öncesinde yaygın olarak başarı ile kullanılmaktadır. Bu fitreler, düşük maliyeti ve kolay b...

Devamı
14 Mart 2023, Salı

Aktif Çamur Sistemlerindeki EPS Oluşumu ve Viskoz Çamur Kabarması Arasındaki İlişki

Su, en değerli doğal kaynaklardan biridir ve biyolojik atık su arıtımı, su kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Aktif çamur sistemlerinde, mikroorganizmalar çamur flokülasyonund...

Devamı
12 Ekim 2022, Çarşamba

Biyolojik Arıtma Sistemlerinde Mikrobiyolojik Analizlerle Proses Yönetimi

Bu sayımızda tanıtacağımız kitap, her ne kadar biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin proses yönetimini ağırlık noktası olarak almış olsa da aslında “Analiz”le ilgili... Kitabın adı “Biyolojik Arıt...

Devamı
12 Aralık 2022, Pazartesi

Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri

"Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri" hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Devamı
12 Kasım 2022, Cumartesi

Enerji Santrallerinde "Gaz Transfer Membranı" Uygulamaları ile İşletme ve Yatırım Maliyetlerinin Düşürülmesi

Bu bildiride, Gaz Transfer Membranları (GTM) ile proses sularından CO2 ve O2 giderimine yönelik uygulama örnekleri incelenecek olup, bu teknoloji ve CO2 degazörünün işletme maliyetleri, özellikle kimy...

Devamı
07 Ocak 2019, Pazartesi

MBR Tesislerinin Optimum İşletimi ve Kontrolü İçin “Permeabilite” Yaklaşımı

Dünyada bir yandan atıksu arıtımında MBR teknolojileri daha çok uygulama alanı bulurken diğer yandan da başta membran kirlenmesi ve enerji ihtiyacı olmak üzere ortaya çıkan sorunlar da daha yoğun bir...

Devamı