Ürün ve Teknolojiler
Enerji Santrallerinde
12 Kasım 2022, Cumartesi

Enerji Santrallerinde "Gaz Transfer Membranı" Uygulamaları ile İşletme ve Yatırım Maliyetlerinin Düşürülmesi

Bu bildiride, Gaz Transfer Membranları (GTM) ile proses sularından CO2 ve O2 giderimine yönelik uygulama örnekleri incelenecek olup, bu teknoloji ve CO2 degazörünün işletme maliyetleri, özellikle kimyasal tüketimi kapsamında karşılaştırılacaktır. GTM kullanımı ile kimyasal tüketim ihtiyacı ortadan kalkmakta veya sınırlandırılmaktadır. Dolayısı ile aynı zamanda yeşil bir teknolojidir.

GTM’ler konvansiyonel gaz giderim teknolojileri ile karşılaştırıldığında, aynı şartlar altında çok daha az yer kaplamakta, kapalı bir sistem olduğundan sıvıların tekrar basınçlandırılmasına gerek duyulmamakta, kimyasal tüketimini ortadan kaldırmakta ve çok daha düşük CO2 ve O2 değerleri sağlamaktadır. Böylece GTM ile özellikle enerji santrallerinde yatırım ve işletme maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilmektedir.

"Enerji Santrallerinde "Gaz Transfer Membranı" Uygulamaları ile İşletme ve Yatırım Maliyetlerinin Düşürülmesi" hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Diğer Haberler

2024'te de, yeni hedefler ve fayda için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Döngüsel su yönetimi, su arıtma teknolojileri, arıtılabilirlik çalışmaları hobiniz mi? Bu konuda samimiyetle kendinizi ge...

Yeni Ekip Arkadaşları Arıyoruz

18 Ocak 2024, Perşembe

Kum filtreleri, doğru şekilde işletilmeleri durumunda, ön arıtmanın ilk basamağı olarak UF ve RO membranları öncesinde yaygın olarak başarı ile kullanılmaktadır. Bu fitreler, düşük maliyeti ve kolay b...

Membran Önündeki Filtrelerde Biyolojik Kirlenme ve AFM Aktif Filtre Malzemesi ile Bunun Önlenmesi

14 Şubat 2023, Salı

Su, en değerli doğal kaynaklardan biridir ve biyolojik atık su arıtımı, su kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Aktif çamur sistemlerinde, mikroorganizmalar çamur flokülasyonund...

Aktif Çamur Sistemlerindeki EPS Oluşumu ve Viskoz Çamur Kabarması Arasındaki İlişki

14 Mart 2023, Salı

Bu sayımızda tanıtacağımız kitap, her ne kadar biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin proses yönetimini ağırlık noktası olarak almış olsa da aslında “Analiz”le ilgili... Kitabın adı “Biyolojik Arıt...

Biyolojik Arıtma Sistemlerinde Mikrobiyolojik Analizlerle Proses Yönetimi

12 Ekim 2022, Çarşamba

"Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri" hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri

12 Aralık 2022, Pazartesi