Ürün ve Teknolojiler
ÖKOTEK’İN
ÖKOTEK’İN "ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN OPTİMİZASYONU" TEKNİK EĞİTİMİ BURSA’DA YAPILDI

Farklı endüstrilerden yönetici ve mühendislere 07.11.2018 tarihinde “Organize Sanayi Bölgeleri İçin Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin Optimizasyonu” temalı Teknik Eğitimi verildi. Katılımcıların tesislerindeki havalandırma havuzlarından alınan atıksu numuneleri ile mikrobiyolojik analizler yapıldı.

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kocaeli, İzmir gibi çok sayıda OSB temsilcisi ile firma yetkilisinin katıldığı programda konuşan Ökotek Genel Müdürü Şebnem Aybige Şener, endüstriyel tesislere ait biyolojik atıksu arıtma sistemlerindeki biyokütlenin girişteki pik yüklere ve toksik maddelere karşı direncinin artırılıp, tesisin nasıl daha verimli şekilde işletilebileceğinin önemini vurguladı.

Ökotek Teknik Koordinatörü Burcu Kaleli Öztürk'ün "Atıksu Arıtma Tesislerini Etkileyen Faktörler ve Kontrol Parametreleri", Ökotek Atıksu Bölüm Yöneticisi Nilay Barlas Turan ve Ökotek Analiz ve Değerlendirme Mühendisi Songül Göden ve Çevre Yüksek Mühendisi Oğuz Üçevli’nin "Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerindeki Biyokütlenin Mikrobiyolojik Analizlerle Kontrolü ve Proses Yönetimi, Uygulamalı Laboratuvar, Mikrobiyolojik Analizlerin Yorumlanması" temalı sunumlarını sonrasında katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Dünyanın en büyük seçimli adapte bakteri kültürü ve enzim üreticisi firmanın Atıksu Bölümü Teknik Müdürü Geoffroy Chantry ise Atıksu Arıtımındaki Dünyadaki Öncelikli Konular, Karma Atıksuları olan Endüstriyel Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde Sık Karşılaşılan Sorunlar, Muhtemel Sebepler ve Çözüm Önerilerini içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hulusi Barlas ise “Atıksudaki Kirletici Parametreler” başlıklı sunumunu yaparken esas olanın öncelikle su ve atıksu analizleri üzerine yorum yapabilmek olduğunun altını çizdi: “parametreleri derinliğine tanımazsak bunların ilişkilerini de anlayamayız ve bu ilişkileri söze dökemeyiz. Halbuki tüm incelik parametreler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında gizlidir. Analizin doğru mu yanlış mı olduğunu da ancak bu ilişkileri konuşturarak anlayabiliriz. Yorum yapabilme kültürü yerine “ezber kültürü” hakim oluca yanlış analiz bazlı tesis yapımı bile sıradan uygulamalar haline gelir. Analizi yorumlayabilmek, doğruluğunu sağlamasını yapabilmek önceliğimiz olmalıdır”.

Sunumları takiben katılımcıların işletmelerindeki biyolojik atıksu arıtma tesislerindeki güncel sorunları ile ilgili soruları konuşmacılar tarafından cevaplandırıldı. Bu esnada katılımcılar da tartışmalara katıldılar. Katılımcıların yanlarında getirdikleri atıksu numuneleri Ökotek uzmanlarınca mikrobiyolojik analize tabi tutuldu. Numune sahipleri de bu analizlerin yapımına kısmen katıldılar. Eğitime katılan 46 kişiye daha sonra sertifikaları verildi.