ÖKOTEK HAKKINDA

Doğrusal düşünce yerine döngüsel düşünceyi esas alarak yepyeni bir bakış açısıyla çözümler sunar.

Ökotek, 1990 yılında endüstri kuruluşlarının problemlerine çözümler sunmak amacıyla kuruldu. Başta su ve atıksu olmak üzere çevre teknolojileri uygulamalarındaki sorunların hızlı ve farklı çözümü, endüstriyel proseslerdeki maliyetleri düşüren iyileştirmelerin önerilip gerçekleştirilmesi Ökotek’in ana faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Geçen yıllar içinde teori ve pratiği içselleştiren, değişimlere kolay uyum sağlayabilen ve böylece kendisini sürekli geliştirip dönüştüren Ökotek Ekibi hem kendi birikimi hem de uluslararası ilişki ağı sayesinde endüstrinin ihtiyacı olan suyu kaynağından itibaren ele alarak, su yönetimi konusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

1.​  Su, atıksu ve atıksu geri kazanımı alanında var olan tüm ürün ve teknolojilerin işletme ihtiyaçlarına göre doğru olarak raporlanması, seçimi, boyutlandırılması ve uygulanması, uygulama sonrası sürekli sorun çözüm desteği.

2.​  Var olan tesislerin optimize edilmesi (maliyetlerin düşürülmesi ve teknik iyileştirilmesi).

3.​  Endüstriyel tesislerdeki spesifik problemlerin kaynağında çözülmesi.

4.​  Tesislerin sorunlarının giderilmesini amaçlayan laboratuvar ve pilot ölçekli denemelerin gerçekleştirilmesi.

4.​  İşletmelere düzenli teorik ve pratik eğitim desteği.


Uygulamasında Özellikle Yetkin Olduğumuz Ürün ve Teknolojilerden Örnekler:

  • Filtre Nozulları

  • İyon Değiştirici Reçineler ve Uygulamaları

  • Aktif Karbon ve Adsorpsiyon Uygulamaları

  • Filtre Nozulları ve Uygulama Teknikleri

  • Ultrafiltrasyon (UF) Modülleri ve Uygulamaları

  • Nanofiltrasyon (NF) Modülleri ve Uygulamaları

  • Ters Ozmoz (RO) Modülleri ve Uygulamaları

  • Membran Kontaktörler (Sıvılardan oksijen veya karbondioksit giderimi veya kazandırılması)

  • Membran Bioreaktör (MBR) ve Uygulamaları

  • Adapte Bakteri Kültürleri ve Uygulamaları

Doğrusal düşünce yerine döngüsel düşünceyi esas alarak yepyeni bir bakış açısıyla çözümler sunan ÖKOTEK, işletmenizdeki sorunların çözümü, proseslerin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için işbirliğine hazır!